30.05.2017 r.

Nasze higienistki stomatologiczne w Szkole Podstawowej nr 182 w Łodzi

W dniu 24.05.2017 r. słuchaczki I klasy kierunku Higienistka stomatologiczna odwiedziły dzieci z klas I-szych  SP 182 w Łodzi. Przeprowadziły zajęcia profilaktyczne z zakresu higieny jamy ustnej oraz zasad zdrowego odżywiania. Słuchaczki przygotowały bardzo atrakcyjne zajęcia dla swoich młodych „pacjentów”.   Filmy, piosenki, konkursy, pokazy prawidłowego szczotkowania zębów – wszystkie te elementy sprawiły, że dzieciaki z obu klas z  ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w proponowanych zajęciach.  

Zajęcia przebiegały zgodnie z planem przygotowanym przez przyszłe higienistki stomatologiczne. Był to ich pierwszy tak profesjonalny kontakt z młodymi pacjentami. Tak o tym spotkaniu mówią autorki „”Mając świadomość, że podejmując pracę w tym zawodzie takie działania będą codziennością, tym bardziej starałyśmy się jak najlepiej wykonać nasze zadanie i wynieść dużo wiedzy z tych zajęć. Przede wszystkim przekazywałyśmy dzieciom wiedzę w sposób dla nich zrozumiały i ciekawy. Mamy nadzieje, że udało nam się przedstawić podstawowe zasady dotyczące zdrowia jamy ustnej. Było nam bardzo miło uczestniczyć w takich zajęciach”.

Opiekunami 2 grup słuchaczek były: lek. stom. Aneta Praska-Jaros oraz lic. hig stom. Elżbieta Pawełczyk.