ADMINISTRACJA

Specjalista ds. Sekretariatu:  mgr Elżbieta Jaszczuk      e-mail

Główny Księgowy:   Ewa Sobocińska    e-mail

Z-ca Głównego Księgowego:   Krystyna Trawińska    e-mail

Specjalista ds. kadr i płac:  Mirosława  Łuczak    e-mail

Specjalista ds. kadr i bhp:  Piotr Paszkowski    e-mail

Sekretarz ds. słuchaczy:  Teresa  Kacprzak  e-mail

Sekretarz ds. słuchaczy, administracja: Marta Wiśniewska  e-mail

Laborant: Izabela Nowak