CKU SWŁ w Łodzi - dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w CKU SWŁ w Łodzi pobierz
Informacja o dokumentach, jakie należy złożyć w przypadku osoby ubiegającej się
o zatrudnienie na stanowisku pedagogicznym
pobierz
 Kwestionariusz osobowy dla pracownika pobierz
Zgoda na wypłatę wynagrodzenia na wskazane przez pracownika konto bankowe pobierz
Zaświadczenie o stanie zdrowia /druk ZUS-N9/
pobierz
Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek
dochodowyod osób fizycznych
pobierz
Wniosek o dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
/wczasów turystycznych, sanatorium, turnus rehabilitacyjny/
pobierz
Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego
z dnia 25 października 2016 r.
pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej
pobierz