Alfabetyczny wykaz kierunków kształcenia w naszej szkole – rok szkolny 2014/15


Słuchacze naszej szkoły po  zdaniu zewnętrznego
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą  podjąć pracę
w kraju oraz
w państwach Unii Europejskiej.

Lp. Kierunek, czas trwania nauki Forma kształcenia
1 asystent osoby niepełnosprawnej
– nauka trwa 2  semestry, pobierz informację o zawodzie >>
 dzienna, wieczorowa, zaoczna
2 asystentka stomatologiczna
– nauka trwa 2 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
Słuchacz naszej szkoły po  zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie może  podjąć pracę  pod kierunkiem lekarza stomatologa w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej.
W czasie trwania nauki organizujemy BEZPŁATNE dodatkowe warsztaty i szkolenia prowadzone przez renomowane firmy. Uczestnicy szkoleń otrzymują stosowne certyfikaty.
  wieczorowa
3  higienistka stomatologiczna
– nauka trwa 4 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
Słuchacz naszej szkoły po  zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i profilaktyki stomatologicznej oraz wykonywania określonych czynności i zabiegów higieniczno- profilaktycznych i leczenia pod kierunkiem lekarza stomatologa w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej.
W czasie trwania nauki organizujemy BEZPŁATNE dodatkowe warsztaty i szkolenia prowadzone przez renomowane firmy. Uczestnicy szkoleń otrzymują stosowne certyfikaty.

  wieczorowa
4  opiekun medyczny
– nauka trwa 2 semestry, pobierz informację o zawodzie  >>
  zaoczna
5 opiekun osoby starszej
– nauka trwa 4 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
 dzienna, wieczorowa, zaoczna
6 opiekun w domu pomocy społecznej
– nauka trwa 4 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
 dzienna, wieczorowa, zaoczna
7 opiekunka dziecięca
– nauka trwa 4 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
 dzienna, wieczorowa
8 opiekunka środowiskowa
– nauka trwa 2 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
 dzienna, wieczorowa, zaoczna
9 pracownik socjalny
- nauka trwa 6 semestrów
 dzienna, zaoczna
10 protetyk słuchu /nowy kierunek/
- nauka trwa  4 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
 zaoczna
11 technik archiwista /nowy kierunek/
– nauka trwa  4 semestry, pobierz informację  o zawodzie  >>
 zaoczna
12 technik elektroniki i informatyki medycznej /nowy kierunek/
– nauka trwa  4 semestry, pobierz informację o zawodzie  >>
 dzienna, wieczorowa
13 technik elektroradiolog
– nauka trwa 5 semestrów, pobierz informację o zawodzie >>
 dzienna
14 technik farmaceutyczny
– nauka trwa 4 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
 dzienna
15 technik geodeta
– nauka trwa 4 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
 dzienna, wieczorowa, zaoczna
16 technik masażysta
– nauka trwa 4 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
 dzienna, wieczorowa
17 technik ortopeda
– nauka trwa 4 semestry,pobierz informację o zawodzie >>
 dzienna, wieczorowa
18 technik sterylizacji medycznej
- nauka trwa  2 semestry, pobierz informację o zawodzie  >>
 zaoczna
19 technik usług kosmetycznych
– nauka trwa 4 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
 dzienna, zaoczna;
20 terapeuta zajęciowy
– nauka trwa 4 semestry, pobierz informację o zawodzie >>
  dzienna

Dodatkowe informacje o kierunkach kształcenia znajdziecie tutaj  >>

 

 

Organ prowadzący
Nasz Moodle
Moodle
Dzisiejsza data
28 marca 2015

Licznik odwiedzin
496,795

Ostatnia aktualizacja
27 marca 2015
Biuletyn Informacji Publicznej