Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

91-029 Łódź,

ul. Wielkopolska 70/72

Telefon: (42) 651 69 93

tel/fax: (42) 651 41 65

e-mail: sekretariat@cku-lodz.edu.pl


Godziny pracy Sekretariatu Dyrektora CKU SWŁ w Łodzi
w roku szkolnym 2017/2018

mgr Elżbieta Jaszczuk
Poniedziałek  – Czwartek: 8.00 – 16.00
Piątek: 9.00 – 17.00

e-mail: sekretariat@cku-lodz.edu.pl

Godziny pracy Sekretariatu uczniów i  słuchaczy
w roku szkolnym 2017/2018

Teresa Kacprzak,  Marta Wiśniewska

Poniedziałek – Czwartek    8.00-16.00
Piątek: 9.00 – 17.00

e-mail: sluchacze@cku-lodz.edu.pl


Nr konta bankowego: 73 1240 3419 1111 0010 4174 5466


TELEFONY:

Centrala: (42) 651 69 93

Portiernia  wew.
11
Sekretariat szkoły
Specjalista – mgr Elżbieta Jaszczuk
  wew.
18
Wicedyrektor
- dr Krystyna Frydrysiak
 wew.
12
Zastępca Kierownika Szkolenia Praktycznego
- mgr Anna Chmiel
wew.
21
Kierownik Szkolenia Praktycznego
- mgr Beata Dąbrowska
  wew.
22
Projekty unijne
- mgr Agnieszka Pfeiffer
  wew.
17
Doradca Zawodowy
- mgr Izabela Łuchniak
wew.
14
Księgowość i Kadry
Główny Księgowy – Ewa Sobocińska
Z-ca Głównego Księgowego – Krystyna Trawińska
Specjalista ds. kadr i płac – Mirosława Łuczak
  wew.
13
Sekretarz d/s słuchaczy, administracja
Marta Wiśniewska
  wew.
15
Specjalista d/s Płac i BHP
Piotr Paszkowski
  wew.
23