Rok szkolny 2016/17 – semestr letni
Plany zajęć dla wszystkich kierunków:
stacjonarnych dziennych, wieczorowych  oraz  zaocznych

Samorządowa Szkoła Policealna nr 2

Wydział stacjonarny dzienny
Technik elektroradiolog
klasa I   >>
opiekun:
Alina Chmielewska
klasa II   >>
opiekun: Piotr Brzeziński
Technik farmaceutyczny
klasa I 
>>
opiekun: Henryka Lewicka
klasa II    >>
opiekun: Zuzanna Skrzypek
Technik masażysta
klasa I  
>> 

opiekun: Dorota Bratkowska
klasa II   >>
opiekun:  Dorota Bratkowska 

  Samorządowa Szkoła Policealna dla Dorosłych

Wydział stacjonarny wieczorowy 

Higienistka stomatologiczna
klasa I  +   klasa II  >>
opiekun: Elżbieta Pawełczyk

Program praktyk zawodowych dla kierunku: Higienistka stomatologiczna 
>>
Wydział zaoczny
Protetyk słuchu
klasa I   >>
opiekun: Tomasz Krzeszewski
klasa  II   >>
opiekun: Tomasz Krzeszewski
Technik sterylizacji medycznej
klasa I  >>
opiekun: Bogumiła Obarek- Andrzejczak
Technik usług kosmetycznych
klasa  I  >>  
opiekun: Monika Kaczmarek
klasa II  >>
opiekun: Monika Kaczmarek

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe /KKZ/
 Technik Elektryk

  • Kwalifikacja E.7.    >>
  • Kwalifikacja E.8.   >>
  • Kwalifikacja E.24.  >>
    opiekun: Barbara Kapruziak