Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

 

Przewodnicząca:
Marta Naporowska, klasa III TE

Wiceprzewodnicząca:
Karolina Gaj, klasa II TF
Agnieszka Sass. klasa II TE

Członkowie:
Marta Dopytała, klasa II TE
Dariusz Florczak,  klasa II TM
Jakub Jeremus, klasa II a TF
Monika Nowak,  klasa II HS
Patrycja Nawrocka, klasa II TM

Opiekun Samorządu:
mgr Dorota Bratkowska  napisz   >>

 

Z  Regulaminem  Samorządu Słuchaczy CKU można zapoznać się tutaj >>