KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2017/2018

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna
:
23 – 31 grudzień 2017 r.
Ferie zimowe:
województwa: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie
29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
w I semestrze

Terminy zjazdów dla wydziałów zaocznych w I semestrze zimowym
08 – 10.09. 2017,      22 – 24.09. 2017,      06 – 08.10.2017,                13 – 15.10. 2017,      20 – 22.10. 2017,      03 – 05.11. 2017,                17 – 19.11. 2017,      01 – 03. 12. 2017,    15 – 17. 12. 2017,                 12 – 14. 01. 2018,     19 – 21. 01. 2018
Czas trwania semestrów:
Semestr I  kończy się  28.01.2018 r.
Semestr II  trwa od 12.02.2018 r.  do 22.06.2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:
29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje  w zawodzie:

a) w okresie zimowym

  • etap pisemny:
  • etap praktyczny:

b) w okresie letnim

  • etap pisemny:
  • etap praktyczny:

Część praktyczna w obu sesjach:
- 2 zmiany dla kwalifikacji o czasie trwania 180 minut
- godz. 9:00 i godz. 15:00,
- 3 zmiany dla kwalifikacji o czasie trwania 120 i 150 minut
- godz. 8:00, godz. 12:00, godz. 16:00.

Terminy ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przez OKE oraz przekazanie do szkół świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

- sesja zimowa:
- sesja letnia:

Terminy zjazdów dla wydziałów zaocznych w II semestrze letnim
Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych w II semestrzeZakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych:
22 czerwiec 2018 r.

Ferie letnie:
23 czerwiec – 31 sierpień 2018 r.