KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
2017/2018

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna
:
23 – 31 grudzień 2017 r.
Ferie zimowe:
województwa: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie
29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
w I semestrze

Terminy zjazdów dla wydziałów zaocznych w I semestrze zimowym
09 – 10.09. 2017,         23 – 24.09. 2017,         07 – 08.10.2017,          14 – 15.10. 2017,         21 – 22.10.2017,          04 – 05.11.2017,         18 – 19.11.2017,       02 – 03.12.2017,        16 – 17.12.2017,        13 – 14.01.2018,      20 – 21. 01.2018
Czas trwania semestrów:
Semestr I  kończy się  28.01.2018 r.
Semestr II  trwa od 12.02.2018 r.  do 22.06.2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:
29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje  w zawodzie:

a) w okresie zimowym

  • etap pisemny: 11 stycznia 2018 r.
  • etap praktyczny: od 12 stycznia do 17 lutego 2018 r. -  szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji >>

b) w okresie letnim

  • etap pisemny: 19 czerwca 2018 r.
  • etap praktyczny: od 22 czerwca do 4 lipca 2018 r. -  szczegółowy harmonogram dla kwalifikacji >>

Część praktyczna w obu sesjach:
- 2 zmiany dla kwalifikacji o czasie trwania 180 i 240 minut
- godz. 9:00 i godz. 15:00,
- 3 zmiany dla kwalifikacji o czasie trwania 120 i 150 minut
- godz. 8:00, godz. 12:00, godz. 16:00.

Terminy ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przez OKE oraz przekazanie do szkół świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

- sesja zimowa: 23 marca 2018 r.
- sesja letnia: 31 sierpnia 2018 r.

Terminy zjazdów dla wydziałów zaocznych w II semestrze letnim
Dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych w II semestrzeZakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych:
22 czerwiec 2018 r.

Ferie letnie:
23 czerwiec – 31 sierpień 2018 r.