• 9.08.2017 r.

  Zapytanie ofertowe  w sprawie usługi szkoleniowej/kursu w zakresie „Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe” dla nauczycieli kierunku Technik masażysta

  W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi publikuje zapytanie ofertowe dot.zamówienia na wykonanie usługi szkoleniowej/kursu w zakresie „Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe” dla nauczycieli kierunku Technik masażysta Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi.

  Termin składania ofert: 17 sierpnia 2017 r. na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl

  1. Zapytanie ofertowe >>
  2. Formularz ofertowy >>
  3. Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym >>

 • 4.08.2017 r.

  Zapytanie ofertowe  w sprawie usługi szkoleniowej/kursu w zakresie wyboru aparatu słuchowego i opieki po sprzedażowej nad pacjentem i jego rodziną dla słuchaczy kierunku Protetyk słuchu

  W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi publikuje zapytanie ofertowe dot.zamówienia na wykonanie usługi szkoleniowej/kursu w zakresie wyboru aparatu słuchowego i opieki po sprzedażowej nad pacjentem i jego rodziną  dla słuchaczy kierunku Protetyk słuchu Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi.

  Termin składania ofert: 11 sierpnia 2017 r. na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl

  1. Zapytanie ofertowe >>
  2. Formularz ofertowy >>
  3. Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym >>


 • 4.08.2017 r.

  Zapytanie ofertowe  w sprawie usługi szkoleniowej/kursu „Kurs trenerski I stopnia” dla nauczycieli kierunku Protetyk słuchu

  W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi publikuje zapytanie ofertowe dot.zamówienia na wykonanie usługi szkoleniowej/kursu „Kurs trenerski I stopnia” dla nauczycieli kierunku Protetyk słuchu Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi.

  Termin składania ofert: 11 sierpnia 2017 r. na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl

  1. Zapytanie ofertowe >>
  2. Formularz ofertowy >>
  3. Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym >>


 • 4.08.2017 r.

  Zapytanie ofertowe  w sprawie usługi szkoleniowej/kursu w zakresie podstaw terapii manualnej dla słuchaczy kierunku Technik masażysta

  W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi publikuje zapytanie ofertowe dot.zamówienia na wykonanie usługi szkoleniowej/kursu w zakresie podstaw terapii manualnej dla słuchaczy kierunku Technik masażysta Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi.

  Termin składania ofert: 11 sierpnia 2017 r. na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl 1. Zapytanie ofertowe >>
  2. Formularz ofertowy >>
  3. Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym >>


 • 4.08.2017 r.

  Zapytanie ofertowe  w sprawie usługi szkoleniowej/kursu w zakresie „WIZAŻ I CHARAKTERYZACJA TV, FILMOWA I TEATRALNA” dla słuchaczy kierunku Technik usług kosmetycznych.

  W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi publikuje zapytanie ofertowe dot.zamówienia na wykonanie usługi szkoleniowej/kursu w zakresie „WIZAŻ I CHARAKTERYZACJA TV, FILMOWA I TEATRALNA”  dla słuchaczy kierunku Technik usług kosmetycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi.

  Termin składania ofert: 11 sierpnia 2017 r. na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl

  1. Zapytanie ofertowe >>
  2. Formularz ofertowy >>
  3. Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym >>


 • 4.08.2017 r.

  Zapytanie ofertowe  w sprawie usługi szkoleniowej/kursu w zakresie wizażu, stylizacji i kreowania wizerunku dla nauczycieli kierunku Technik usług kosmetycznych

  W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi publikuje zapytanie ofertowe dot.zamówienia na wykonanie usługi szkoleniowej/kursu w zakresie wizażu, stylizacji i kreowania wizerunku dla nauczycieli kierunku Technik usług kosmetycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi.
  Termin składania ofert: 11 sierpnia 2017 r. na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl

  1. Zapytanie ofertowe >>
  2. Formularz ofertowy >>
  3. Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym >>


 • 24.07.2017 r.

  Zapytanie ofertowe na modernizację  pracowni  Higienistki Stomatologicznej

  W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi publikuje zapytanie ofertowe dot. modernizacji dla kierunku: Higienistka Stomatologiczna. Oferty należy składać do 31.07.2017 r. na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl

  1. Zapytanie ofertowe >>
  2. Formularz ofertowy >>
  3. Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym >>


 • 26.06.2017 r.

  Zapytanie ofertowe na doposażenie pracowni dla kierunku: Protetyk słuchu

  W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi publikuje zapytanie ofertowe dot. zakupu materiałów dydaktycznych dla kierunku: Protetyk Słuchu. Oferty należy składać do 30.06.2017 r. na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl

  1. Zapytanie ofertowe >>
  2. Formularz ofertowy >>
  3. Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym >>


 • 22.06.2017 r.

  Zapytanie ofertowe na doposażenie pracowni dla kierunku: Protetyk słuchu

  W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi publikuje zapytanie ofertowe dot. zakupu materiałów dydaktycznych dla kierunku: Protetyk Słuchu. Oferty należy składać do 26.06.2017 r. na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl

  1. Zapytanie ofertowe >>
  2. Formularz ofertowy >>
  3. Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym >>