• 10.07.2017 r.

  Zapytanie ofertowe na dostarczenie sprzętu i wyposażenia do  pracowni  Protetyka słuchu

  W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi publikuje zapytanie ofertowe dot. zakupu materiałów dydaktycznych dla kierunku: Protetyk Słuchu. Oferty należy składać do 17.07.2017 r. na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl

  1. Zapytanie ofertowe >>
  2. Formularz ofertowy >>
  3. Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym >>


 • 26.06.2017 r.

  Zapytanie ofertowe na doposażenie pracowni dla kierunku: Protetyk słuchu

  W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi publikuje zapytanie ofertowe dot. zakupu materiałów dydaktycznych dla kierunku: Protetyk Słuchu. Oferty należy składać do 30.06.2017 r. na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl

  1. Zapytanie ofertowe >>
  2. Formularz ofertowy >>
  3. Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym >>


 • 22.06.2017 r.

  Zapytanie ofertowe na doposażenie pracowni dla kierunku: Protetyk słuchu

  W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi publikuje zapytanie ofertowe dot. zakupu materiałów dydaktycznych dla kierunku: Protetyk Słuchu. Oferty należy składać do 26.06.2017 r. na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl

  1. Zapytanie ofertowe >>
  2. Formularz ofertowy >>
  3. Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym >>


 • 21.06.2017 r.

  Zapytanie ofertowe na doposażenie pracowni dla kierunku: Technik Elektroradiolog

  W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi publikuje zapytanie ofertowe dot. zakupu materiałów dydaktycznych dla kierunku: Technik Elektroradiolog. Oferty należy składać do 26.06.2017 r. na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl

  1. Zapytanie ofertowe  >>
  2. Formularz ofertowy >>
  3. Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym >>


 • 16.05.2017 r.

  Zapytanie ofertowe  w sprawie usługi szkoleniowej/kursu w zakresie wielowarstwowej tomografii komputerowej serca

  W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi publikuje zapytanie ofertowe dot.zamówienia na wykonanie usługi szkoleniowej/kursu w zakresie wielowarstwowej tomografii komputerowej serca dla nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi

  1. Zapytanie ofertowe  >>
  2. Formularz ofertowy >>
  3. Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym >>


 • 26.04.2017 r.

  Zapytanie ofertowe na doposażenie pracowni dla kierunku: Technik usług kosmetycznych

  W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi publikuje zapytanie ofertowe dot. zakupu materiałów dydaktycznych dla kierunku: Technik usług kosmetycznych. Oferty należy składać do 10.05.2017 r. na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl

  1. Zapytanie ofertowe  >>
  2. Formularz ofertowy >>
  3. Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym >>


 • 26.04.2017 r.

  Zapytanie ofertowe na doposażenie pracowni dla kierunku: Technik masażysta

  W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi publikuje zapytanie ofertowe dot. zakupu materiałów dydaktycznych dla kierunku: Technik masażysta. Oferty należy składać do 10.05.2017 r. na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl

  1. Zapytanie ofertowe >>
  2. Formularz ofertowy>>
  3. Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym >>


 • 20.04.2017 r.

  Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych  dla kierunku: Higienistka stomatologiczna

  W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi publikuje zapytanie ofertowe dot. zakupu materiałów dydaktycznych dla kierunku: Higienistka stomatologiczna. Oferty należy składać do 28.04.2017 r. na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl

  1. Zapytanie ofertowe >>
  2. Formularz ofertowy>>
  3. Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym >>


 • 20.04.2017 r.

  Zapytanie ofertowe na doposażenie pracowni dla kierunku: Protetyk słuchu

  W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego publikuje zapytanie ofertowe dot. zakupu materiałów dydaktycznych dla kierunku: Protetyk słuchu. Oferty należy składać do 28.04.2017 r. na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl

  1. Zapytanie ofertowe >>
  2. Formularz ofertowy>>
  3. Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym >>