• 28.06.2018 r.

  Zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe

  W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0056/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi zaprasza Państwa do złożenia oferty na usługi szkoleniowe w projekcie.

  Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do dnia 6 lipca 2018 r.  w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź lub drogą elektroniczną na adres  e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl
  z oznaczeniem: „Oferta na usługi szkoleniowe dla słuchaczy/słuchaczek i nauczycieli/nauczycielek CKU SWŁ w Łodzi”

  Ogłoszenie jest dostępne w bazie konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1121787

 • 19.06.2018 r.

  Dodatkowa rekrutacja uczestników na staż u pracodawców

  Rozpoczynamy dodatkową rekrutację na staże zawodowe u pracodawców.  Rekrutacja uczestników projektu trwa od 19 do 25 czerwca br. W rekrutacji mogą wziąć udział słuchaczki i słuchacze I klas.
  Osoba chcąca wziąć udział w projekcie powinna złożyć dwa dokumenty:

  1. wykaz akcji na rzecz środowiska lokalnego, w których uczestniczyła w ciągu ostatnich dwóch lat
  2. list motywacyjny zawierający listę argumentów za udziałem w projekcie, jakie korzyści przyniesie udział w projekcie

  Dokumenty należy składać do 25 czerwca br., w siedzibie biura projektu, w pokoju 15 lub zostawić na portierni w zaklejonej kopercie z dopiskiem Biuro projektów.

  Załączniki:

  • ogłoszenie o rekrutacji 2018  >>
  • opis staży  >>
  • kryteria rekrutacji 2  >> • 18.06.2018 r.

  Wybór najkorzystniejszej oferty

  W odpowiedzi na  zapytanie ofertowe na dostawę mebli do pracowni ćwiczeń przedklinicznych ofertę złożyła firma „TOMEK” Zbigniew Tomasiewicz. • 8.06.2018 r.

  Zapytanie ofertowe na na dostawę mebli

  W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0056/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi zaprasza Państwa do złożenia oferty na dostawę mebli.

  Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do dnia 15 czerwca 2018 r. w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź lub drogą elektroniczną na adres e-mail: projekty@cku-lodz.edu.pl   z oznaczeniem „Dostawa mebli”.

  Załączniki:

  1. zapytanie ofertowe >>
  2. formularz ofertowy >>
  3. wzór umowy >>
  4. oświadczenie >> • 6.06.2018 r.

  Zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe

  W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0056/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi zaprasza Państwa do złożenia oferty na usługi szkoleniowe w projekcie.

  Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do dnia 14 czerwca 2018 r.  w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź lub drogą elektroniczną na adres  e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl
  z oznaczeniem: „Oferta na usługi szkoleniowe dla słuchaczy/słuchaczek i nauczycieli/nauczycielek CKU SWŁ w Łodzi”

  Ogłoszenie jest dostępne w bazie konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1116444

  Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

  1. Część VI. Tytuł kursu: Kurs języka migowego (specjalistyczny kurs kompetencji zawodowych dla nauczycieli/nauczycielek kierunku protetyk słuchu)
  2. Część XI. Tytuł kursu: Kompleks barkowy i kolanowy w praktyce fizjoterapeuty (specjalistyczny kurs kompetencji zawodowych dla nauczycieli/nauczycielek kierunku technik masażysta)
  3. Część XII. Tytuł kursu: Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI) – anatomia sonograficzna i sonofeedback (specjalistyczny kurs kompetencji zawodowych dla nauczycieli/nauczycielek kierunku technik masażysta) • 5.06.2018 r.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Uprzejmie informujemy, że w bazie konkurencyjności, pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1111288#infowyk znajduje się informacja o wyborze oferty na usługi szkoleniowe dla słuchaczy/słuchaczek i nauczycieli/nauczycielek  CKU SWŁ w Łodzi. • 21.05.2018 r.

  Zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe

  W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0056/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi zapraszamy Państwa do złożenia oferty na usługi szkoleniowe w projekcie.

  Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do dnia 29 maja 2018 r.  w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź lub drogą elektroniczną na adres  e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl
  z oznaczeniem: „Oferta na usługi szkoleniowe dla słuchaczy/słuchaczek i nauczycieli/nauczycielek CKU SWŁ w Łodzi”

  Do pobrania:
  - Zamówienie ofertowe  wraz z załącznikami 1,2 i 3  /1 plik/   >>
  - formularz ofertowy i oświadczenie /.docx/  >>
  - wzór umowy /.docx/ >>

  Ogłoszenie jest dostępne także w bazie konkurencyjności pod linkiem:

  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1111288

  Zamówienie zostało podzielone na 12 części:

  1. Część I. Tytuł kursu: Ergonomia pracy w gabinecie stomatologicznym (kurs kompetencji zawodowych dla słuchaczy/słuchaczek kierunku higienistka stomatologiczna)
  2. Część II. Tytuł kursu: Ergonomia w praktyce stomatologicznej  – kompendium praktycznej wiedzy z zakresu organizacji środowiska i czasu pracy ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia współpracy zespołu stomatologicznego (specjalistyczny kurs kompetencji zawodowych dla nauczycieli/nauczycielek kierunku higienistka stomatologiczna)
  3. Część III. Tytuł kursu: Świadomość profesjonalnej higieny jamy ustnej u pacjenta – edukacja i promocja zdrowia z uwzględnieniem nowoczesnych metod opartych na piaskowaniu i skalingu (specjalistyczny kurs kompetencji zawodowych dla nauczycieli/nauczycielek kierunku higienistka stomatologiczna)
  4. Część IV. Tytuł kursu: Wybór aparatu słuchowego i opieka po sprzedażowej nad pacjentem i jego rodziną (kurs kompetencji zawodowych dla słuchaczy/słuchaczek kierunku protetyk słuchu)
  5. Część V. Tytuł kursu: Studium Obiektywnych Badań Słuchu (specjalistyczny kurs kompetencji zawodowych dla nauczycieli/nauczycielek kierunku protetyk słuchu)
  6. Część VI. Tytuł kursu: Kurs języka migowego (specjalistyczny kurs kompetencji zawodowych dla nauczycieli/nauczycielek kierunku protetyk słuchu)
  7. Część VII. Tytuł kursu: Ochrona radiologicznej pacjenta(specjalistyczny kurs kompetencji zawodowych dla nauczycieli/nauczycielek kierunku technik elektroradiolog)
  8. Część VIII. Tytuł kursu: Rezonans magnetyczny serca (CMR) (specjalistyczny kurs kompetencji zawodowych dla nauczycieli/nauczycielek kierunku technik elektroradiolog)
  9. Część IX. Tytuł kursu: Wizaż, stylizacja i kreowanie wizerunku (specjalistyczny kurs kompetencji zawodowych dla nauczycieli/nauczycielek kierunku technik usług kosmetycznych)
  10. Część X. Tytuł kursu: Medycyna osteopatyczna w fizjoterapii (specjalistyczny kurs kompetencji zawodowych dla nauczycieli/nauczycielek kierunku technik masażysta)
  11. Część XI. Tytuł kursu: Kompleks barkowy i kolanowy w praktyce fizjoterapeuty (specjalistyczny kurs kompetencji zawodowych dla nauczycieli/nauczycielek kierunku technik masażysta)
  12. Część XII. Tytuł kursu: Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI) – anatomia sonograficzna i sonofeedback (specjalistyczny kurs kompetencji zawodowych dla nauczycieli/nauczycielek kierunku technik masażysta) • 15.05.2018 r.

  Dodatkowa rekrutacja uczestników na staż u pracodawców

  Rozpoczynamy dodatkową rekrutację na staże zawodowe u pracodawców.  Rekrutacja uczestników projektu trwa od 15 do 21 maja br.

  W rekrutacji mogą wziąć udział słuchaczki i słuchacze II klas.

  Osoba chcąca wziąć udział w projekcie powinna złożyć dwa dokumenty:

  • wykaz akcji na rzecz środowiska lokalnego, w których uczestniczyła w ciągu ostatnich dwóch lat,
  • list motywacyjny zawierający listę argumentów za udziałem w projekcie, jakie korzyści przyniesie udział w projekcie.

  Dokumenty należy składać do 21 maja br., w siedzibie biura projektu, w pokoju 15 lub zostawić na portierni w zaklejonej kopercie z dopiskiem Biuro projektów.

  W załączeniu:
  - ogłoszenie o rekrutacji >>
  - opis staży  >>
  - kryteria rekrutacji  >> • 9.08.2017 r.

  Zapytanie ofertowe  w sprawie usługi szkoleniowej/kursu w zakresie „Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe” dla nauczycieli kierunku Technik masażysta

  W związku z realizacją projektu „Wygraj swoją przyszłość: Nauka Praktyka Praca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi publikuje zapytanie ofertowe dot.zamówienia na wykonanie usługi szkoleniowej/kursu w zakresie „Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe” dla nauczycieli kierunku Technik masażysta Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi.

  Termin składania ofert: 17 sierpnia 2017 r. na adres e-mail: projekty_ue@cku-lodz.edu.pl

  1. Zapytanie ofertowe >>
  2. Formularz ofertowy >>
  3. Oświadczenie o braku występowania powiązań z Zamawiającym >>