• 29.12.2017 r.

  Ogłoszenia o zamówieniu

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla części 7 i zmianę ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w związku z częścią 1 i 2

  • ogłoszenie o zamówieniu – część 7 >>
  • zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia >>

 • 27.12.2017 r.

  „Ogłoszenie na dostawę – doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pięciu zawodach w ramach projektu „modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Dostawy

  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/739a585d-36ad-4d7d-8ec3-a5a17c028ba9


 • 01.12.2017 r.

  Zawiadomienie o wyborze oferty – dotyczy Części 3 i Części 10

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  – >>


 • 29.11.2017 r.

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  – >>


 • 27.11.2017 r

  „INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę – doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pięciu zawodach”

  Treść informacji  ->>


 • 21.11.2017 r.

  „INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę – doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w pięciu zawodach”

  Treść informacji  ->>


 • 18.11.2017 r.

  Uwaga: zmiana terminu składania ofert dla zamówienia w Części 10.


  Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 27 listopada 2017 r. do godz. 11:30 w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego ul. Wielkopolska 70/72, Łódź.

  Pozostałe części zamówienia zgodnie z terminem określonym w ogłoszeniu.

  Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem

  http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/12b89c7c-afe0-414d-a449-266ad7ad3fd2

  Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 18.11.2017 r.  ->>
  2. Informacja dla wykonawców z 18.11.2017  ->>
  3. Zał_2j_umowa_cz 10 po zmianie SIWZ  ->>

 • 18.11.2017 r.

  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dotycząca wyjaśnień i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla Części 4.

  Załączniki:

  • Informacja dla wykonawców z dnia 17.11.2017  ->>
  • Zal_2d_umowa_cz 4 po zmianie SIWZ  – >>

 • 16.11.2017 r.

  Uwaga: zmiana terminu składania ofert dla zamówienia w części 3.

  Ofertę wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć do 27 listopada 2017 r. do godz. 11:30 w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego ul. Wielkopolska 70/72, Łódź.

  Pozostałe części zamówienia zgodnie z terminem określonym w ogłoszeniu.

  Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem
  http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/2e257bcd-376b-4634-90bd-f51395e463dc

  Załączniki:

  1. Treść ogłoszenia po zmianach   – >>
  2. Informacja dla wykonawców z dnia 15.11.2017 – >>
  3. Informacja dla wykonawców z dnia 16.11.2017 – >>
  4. Zal_1c_OPZ_cz 3 tekst po zmianach SIWZ   – >>
  5. Zal_7c_OPZ_cz 3 tekst po zmianach SIWZ   – >>